Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Minh Hoàng- Phù Cừ- Hưng Yên
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hinh anh truong mn minh hjoang

Phßng GD&§T huyÖn Phï Cõ

Tr­êng MN MINH HOÀNG

 

Số: /KH- MN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Minh Hoàng, ngày 27 tháng 7 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THU CHI TỔ CHỨC CHO TRẺ ĂN BÁN TRÚ NĂM HỌC 2018 - 2019

TRƯỜNG MN MINH HOÀNG

 

 

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019;

Căn cứ Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Hướng dẫn số 1277/HD-LN ngày 28/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở tài chính; Sở LĐTB&XH; Kho bạc nhà nước tỉnh Hưng Yên về việc thu, quản lý, sử dụng các khoản thu trong các cơ sở giáo dục và Đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân thuộc tỉnh Hưng Yên quản lý từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ Công văn số 1390/SGDĐT-KHTC ngày 17/8/2018 của Sở GD&ĐT Hưng Yên về Hướng dẫn các đơn vị trường học thực hiện khoản thu đầu năm học 2018-2019;

Trên cơ sở tình hình thực trạng. Trường mầm non Minh Hoàng dự kiến kế hoạch các khoản thu, chi cho trẻ ăn bán trú trong năm học 2018-2019 như sau:

I. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SỐ LƯỢNG

1. Về số trẻ: 350 cháu ( nhà trẻ 60, mẫu giáo 290)

2. Về đội ngũ:

- Cán bộ quản lý: 03

- Giáo viên: 17

- Nhân viên y tế, kế toán: 01

- Nhân viên nấu ăn: 03

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết