Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Minh Hoàng- Phù Cừ- Hưng Yên
 • Bùi Thị Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0974089958
  • Email:
   phuongkien608@gamil.com
 • Đỗ Thị Hậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
 • Nguyễn Thị Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
 • Trần Thị Nhưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   đại học
 • Đinh Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0916433656
  • Email:
   c0minhhoangpc.hungyen@moet.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0979939768
  • Email:
   vuducthaochungnam88@gmail.com
 • Nguyễn Thị Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P.Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0914591680
 • Doãn Thị Bốn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0916484263
  • Email:
   doanthibon1968@gmail.com